Čakre

Aparat Life Expert vam omogućuje da sami sebi snimite stanje svojih čakri. 
Aparat Life balance ima program za harmonizaciju 7 čakri. 
Za kućno i profesionalno korištenje aparata

Čakre i organi1. "Muladhara" čakra, "korenska" čakra, nalazi se u trtičnoj zoni.  
Prva "Muladhara" čakra je izvor našeg postojanja, čvrsto povezuje naše tijelol sa Zemljom. Ova čakra igra odlučujuću ulogu u ljudskoj borbi za opstanak. Nedostatak energetskog potencijala muladare čini osobu nervoznom i lišava ga samopouzdanja. U stvari, čakra osigurava održivost osobe i ispunjava je energijom. Na emocionalnom nivou, ona stvara hrabrost i upornost, na senzualnom nivou, odgovorna je za miris i ima značajan uticaj na zube, kosti i nokte.  Muladhara se nalazi u podnožju kičmenog stuba i daje osobi osjećaj sigurnosti i udobnosti. Prevedeno sa sanskrita, ime ove čakre znači "podrška". U nekim periodima, u čakri se nakuplja osjećaj straha. Nasuprot tome, prekomjerna stimulacija čakre izaziva aroganciju, usredsređenost, pohlepu i požudu.  Primarna motorna asocijacija na ovu čakru je opstanak. Prva čakra je najinstinktivnija. Hrana, odjeća, sklonište, zaštita, teritorija - za to je odgovorna. Osjećaj “opasnosti” je prvi znak neravnoteže u prvoj čakri. Ako ne možete da nabavite potrebnu količinu hrane i odjeće za sebe, ako ne možete naći zaklon, onda se ova čakra počinje manifestitati tako snažno da više ne možete da se koncentrirate na bilo što drugo. Teškoća u identifikaciji ovih potreba je u tome što su oni veoma različiti za različite ljude. Morate sami odlučiti što vam je potrebno da biste se osjećali sigurno. Ako vaša prva čakra nije uravnotežena, onda vašom percepcijom dominira strah od nedostatka potrebnih stvari. Kao rezultat toga, nalazite se u začaranom krugu - osjećate se nesigurno i vodite život žrtve, a samim tim imate i sve više novih razloga za strah.  Kada potrebe prve čakre nisu uravnotežene, gledate na svijet kroz prizmu straha. Svi znaju taj osjećaj. Neravnoteža se može manifestiratii kao stvarni nedostatak nečega u materijalnom svijetu, koji je odraz unutrašnje neravnoteže.  
 
2. Čakra «Svadhisthana» se nalazi odmah ispod pupka.  
Druga čakra "Svadhishthana" - glavni motiv ovog centra je potraga za zadovoljstvom.  Smještena na nivou sakruma, oko pet centimetara niže od pupka, ova čakra odgovara elementu vode i shodno tome, odnosi se na "protočne" funkcije tijela. Predstavlja seksualnost, kreativnu aktivnost i emocionalnu ravnotežu.  Prevedeno sa sanskrita "Svadhishthana" znači "prebivalište vitalnosti". Čakra inspirira osobu na optimizam i nadu i pruža osjećaj ukusa.  Po pravilu, komunikativni ljudi imaju dobro izbalansiranu sakralnu čakru. U slučaju energetske neravnoteže u ovoj sferi mogu se javiti bolesti kao što je artritis.  Bolesti su često uzrokovane vanjskim manifestacijama nedovoljne energetske zasićenosti "Svadhishthane": razdražljivost, potištenost, podložnost. Pretjerana stimulacija čakre dovodi do manifestacije agresivnosti, despotizma i samo-popustanja.  


3. Čakra «Manipura» nalazi se u zoni solarnog pleksusa.  
Treća čakra "Manipura" je izvor samopouzdanja, znajući vlastitusnagu, sposobnost da se oslobodimo uticaja spoljašnjeg sveta i istovremeno utičemo na ovaj svet. Ovaj centar je odgovoran za formiranje vaših principa, etike i verovanja za koje ste spremni da se borite.  Ova čakra se nalazi u zoni solarnog pleksusa. Njeno ime se doslovno prevodi kao "kupovina dragulja".  Osobi pruža osjećaj samopoštovanja i samozadovoljstva. Čakra širi svoj utjecaj na dve sfere - vidne i digestivne organe. Stoga ne čudi što kad je osoba sretna i zadovoljna svime, vidi svijet „u drugačijem svjetlu“.  Isto tako, čakra određuje osjetljivost osobe i inspirira osjećaj samopouzdanja, samopoštovanja i optimizma na emocionalnom nivou. Međutim, “nepravedni život” može dovesti do akumulacije agresivnosti i negativnih emocija u čakri.  Preterana stimulacija "manipure" dovodi do toga da osoba daje svu svoju snagu za rad, postaje kritična i prezahtjevna. Kada je čakra nedovoljno energetski zasićena, osoba gubi samopouzdanje, postaje stidljiva i neodlučna.  


4. Čakra «Anahata» se nalazi u zoni srca i učestvuje u svim procesima ljudskog života.  
Četvrta čakra "Anahata" ili "Put srca" je kontakt sa vječnim izvorom ljubavi. Ovo nije životna strategija, ne životni plan, već čista radost. Omogućava vam da živite svoj život na ovom nivou svesti i da utičete na materijalni svet.  Čakra se nalazi na nivou srca, u centru grudi. Ona je odgovorna za ljubav, harmoniju u odnosima, osjećaj samilosti i kontrolu osećaja dodira.  Kada nam je neko drag, srce je "otvoreno" prema toj osobi. Na Dalekom istoku, ova čakra se naziva "hram ljubavi". "Anahata" se prevodi kao "nepobediv".  Čakra je odgovorna za suosjećanje, samopoštovanje i poštovanje prema drugim ljudima na emocionalnom nivou. Ljudi koji osjećaju dominantan utjicaj anahate su dobronamjerni i brižni i za sebe i za druge.  Osobe sa nekom vrstom "srčane insuficijencije" mogu se prepoznati na prvi pogled. Oni su previše osjetljivi, susjećjajni i pokušavaju da zadovolje druge. Često im je žao i podlježu raznim strahovima.  


5. «Vishuddha» čakra se nalazi u zoni grla.  
Peta čakra "Vishuddha" - u otvorenom stanju, uči nas da ispravno percipiramo našu originalnost, bez obzira u kojoj se formi pojavljuje.  Čakra se nalazi na nivou grla. "Vishuddha" se sa sanskrita prevodi kao "čist". Ovaj energetski centar je vrsta provodnika misli i ideja od gornje čakre do četiri niže.  Čakra je odgovorna za zvuk i predstavlja govorni centar koji kontrolira komunikaciju i samoizražavanje. Pomaže da se generira nove ideje; utiče na pojavljivanje ljubavi i međusobnog razumevanja među ljudima.  Uravnotežena čakra umiruje um, razvija osjećaj vremena i jača veru. Pretjerana stimulacija čakre čini osobu arogantnom, oholom, dogmatskom i moćnom.  Nedovoljna stimulacija čakre čini osobu slabom, varljivom i nepouzdanom.  Kada uspete da uravnotežite petu čakru, steći ćete nova znanja tako što ćete početi da gledate na život na nov način. Ako ste umjetnik, onda će vaš rad biti originalan, stvoren pod uticajem trenutka. Ako se bavi bilo kakvim “odnosom”, onda će uvid koji dobijete učiniti ovaj “odnos” živim i razvijenim. Ako radite, onda će vam doći nove ideje, što će vam nesumnjivo doneti uspeh. Bez obzira na polje života i aktivnosti, sveži izgled i osećaj za stvarnost će vam pomoći da ga što bolje iskoristite.  Takav osjećaj će se pojaviti, samo kada dobijete ravnotežu vaše kreativne ličnosti, tj. dobit će te sposobnost da je koristite sami, sposobnost da se oduprete opće prihvaćenoj točki gledišta, ako situacija to zahtjeva. Trebalo bi da budete u stanju da odvratite pažnju od logičkog aspekta života, dozvolite sebi da vidite apstraktne veze između potpuno nepovezanih događaja na prvi pogled. Filozofija, politika i religija vas podižu na viši nivo. Možete mirno razgovarati o svojim idejama sa drugima, čak i ako se ne slažu sa vašim gledištem. Ali, u isto vreme, nećete izgledati kao neko tko “sve zna” I kao neko tko nije zainteresiran za mišljenje drugih i tko nema što da nauči od njih.  


6. «Ajna» čakra se nalazi u sredini čela.  
Šesta čakra "Ajna" nalazi se na nivou čela  između obrva. Prevedeno sa sanskrita "Ajna" znači "red". Ova čakra kontrolira um i predstavlja neku vrstu komandnog centra u odnosu na druge energetske centre. I zaista, misao je uvijek ispred akcije.  Nažalost, malo je ljudi koji mogu potpuno kontrolirati svoje misli. Na emocionalnom nivou, čakra podiže nivo svesti o svakodnevnoj stvarnosti i formira duhovne strukture osobe.  Kao što je već pomenuto, "ađna" je odgovorna za intuitivnu percepciju, uključujući i one manje važne aspekte kao što je osjećanje drugoga raspoloženja i suosejćanja. Da li ste se ikada osjećali potpuno prazni nakon razgovora sa drugom osobom? Ako je tako, onda ste pod uticajem nečije negativne energije. U ovom slučaju, uzročnik incidenta nije mogao glasno da izrazi svoje negativne emocije, jer smo svi podložni efektima na podsvjesnom nivou.  Pretjerana stimulacija ove čakre čini osobu ponosnom, autoritarnom, dominirajućom i dogmatskom. Nedovoljna  stimulacija čini ljude plašljivima, stidljivim, gubitnicima.  


 7. «Sahasrara» čakra  
Sedma čakra "Sahasrara" - "1000 latica" - je čakra smještena u parijetalnoj zoni glave, kontrolira najsuptilnije vibracije tijela. Umjetnici često slikaju portrete visoko duhovnih ljudi, prikazujući ih kao blistavi nimbus. Katolički monasi su uklanjali krajnike kako bi oslobodili ovaj dio glave od svega što je bilo suvišno. Prevedeno sa sanskrita, "Sahasrara" znači "hiljadu", a sama čakra je prikazana kao lotosov cvijet sa tisuću latica.  Ova čakra kontrolira ravnotežu između vanjske ljuske osobe i njegovog /njenog unutrašnjeg duhovnog sadržaja. Mistično shvaćanje stvarnosti, svijest o dubokom međusobnom odnosu svih bića, sve to se također vrši pod njenom kontrolom. 

sedam čakri